Zabawa w oparciu o wartości. Jakie trendy chce wyznaczać Garbicz?

Fot. Artur AEN Nowicki
Eventpromo
Garbicz

Garbicz Festival jest wyjątkowym wydarzeniem, przyciągającym do małej wsi w województwie lubuskim entuzjastów elektroniki z różnych zakątków świata. Obok muzyki, festiwal wyznaje wysoce uznane wartości, bliskie również naszym sercom. Szacunek do drugiego człowieka, proekologiczne normy czy imprezowanie w zgodzie z otaczającą naturą - to tylko kilka z nich. Zapraszamy do zapoznania się z festiwalem i jego wizją z nieco innej perspektywy.

Garbicz Festival. Utopia na polskiej wsi

[English version available below | Wersja anglojęzyczna dostępna poniżej]

W tym roku odbędzie się 10. edycja Garbicz Festival. Zaczynając jako spotkanie podobnie myślących miłośników muzyki i przyrody, festiwal z czasem przerodził się w międzynarodową społeczność. Taką, która spotyka się co roku aby świętować jedność, kreatywność i magię muzyki, pielęgnując zarazem piękno naszego naturalnego otoczenia. W ciągu ostatniej dekady festiwal zgromadził artystów i uczestników ze wszystkich zakątków świata, czyniąc Garbicz tyglem różnorodnych kultur, pomysłów i dźwięków.

Biletomat.pl

Kup bilet na dowolny koncert lub imprezę!

Znajdź Bilety

Bezpieczne i proste zakupy

fot. Artur AEN Nowicki

Garbicz Festival to nie tylko muzyka. W tym miejscu chodzi o połączenie się z naturą, celebrowanie życia i wspieranie społeczności, która wierzy w miłość, szacunek i zrównoważone życie. Istotą tej unikatowej inicjatywy jest pragnienie stworzenia wyjątkowego środowiska. Takiego, gdzie rozkwita kreatywność, rozwija się wspólnotowość oraz zaciera się granica między naturą a wspólną celebracją. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych wartości, które stanowią o istocie Garbicz Festival.

Garbicz
fot. Artur AEN Nowicki

Praca w harmonii z naturą

Lokalizacja festiwalu jest częścią sieci Natura 2000, obejmującej chronione obszary, na których występują rzadkie i zagrożone gatunki. Swoimi działaniami Garbicz dąży do rozwijania symbiotycznej relacji między działalnością człowieka a ochroną przyrody. Pielęgnując eko-etos, festiwal zobowiązuje się do ochrony endemicznych roślin w okolicy oraz zachowania leśnego obszaru o bogatej historii. Niedawna inwestycja posadzenia kilkudziesięciu brzóz jest świadectwem tego zaangażowania. Kryształowe jezioro, będące centralnym elementem lokalizacji festiwalowej, posiada unikalny eko-balans słodkowodnych skorupiaków i ryb. Garbicz zobowiązuje się do zachowania jakości wody i zapewnienia dalszego dobrostanu życia wodnego. Ciekawostką jest, że Garbicz w tym roku zrobił testy i jakość wody w jeziorze jest taka sama, jak 10 lat temu.

Garbicz
fot. Artur AEN Nowicki

Ekologiczna infrastruktura

Garbicz zainwestował w przyjazną dla środowiska infrastrukturę, w tym sieć zasilania eliminującą potrzebę generatorów. Festiwal postawił na systemy wody pitnej i ścieków, logistyczne sieci dróg oraz przyjazne środowisku toalety i prysznice. Garbicz posiada również własne ujścia wody pitnej, co w znaczący sposób ogranicza generowanie plastikowych odpadów.

Zaangażowanie lokalnej społeczności

Garbic,z będąc wydarzeniem na globalną skalę, pozostaje integralną częścią tutejszej społeczności. Festiwal zatrudnia do pracy tubylców, korzysta z lokalnych zasobów oraz umożliwia okolicznym przedsiębiorcom prowadzenie własnych działalności.

No photo policy

Robienie zdjęć i kręcenie filmów nie jest w tym miejscu mile widziane. W zeszłym roku fotograf Muno.pl skorzystał z pierwszej i ostatniej takiej okazji, aby uwiecznić zdjęcia z festiwalu. Pamiętajmy – najlepsze wspomnienia zostają w naszej głowie. What happens in Garbicz, stays in Garbicz!

Garbicz
fot. Artur AEN Nowicki

Przewodnik festiwalowy

 • Podróżuj lekko, podróżuj mądrze. Rozważ skorzystanie z transportu publicznego, współdzielenia samochodu lub usługi Bassliner, tym samym zmniejszając pozostawiony ślad węglowy.
 • Skorzystaj z „hotelowego” namiotu. Opcja ta nie tylko zapewnia wygodę, ale również znacznie ogranicza potencjalne odpady związane z jednorazowym sprzętem kempingowym. Twórzmy mniej śmieci i zbierajmy więcej wspomnień!
 • Szanuj środowisko. Miejsce festiwalu jest domem dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków. Pozostań na wyznaczonych ścieżkach, nie śmieć i szanuj rodzimą florę i faunę.
 • Zabierz ze sobą przedmioty wielokrotnego użytku – butelki, kubki czy sztućce. Odmów jednorazowym plastikom.
 • Praktykuj segregację odpadów. Korzystaj z dostępnych pojemników do segregacji odpadów w celu recyklingu.
 • Oszczędzaj zasoby. Minimalizuj zużycie wody i wyłączaj urządzenia elektryczne, gdy nie są Ci potrzebne. Każda mała rzecz pomaga we zbiorowym wysiłku na rzecz zrównoważonego rozwoju!
 • Wspieraj lokalnych sprzedawców. Kupując tamtejsze produkty, wspierasz okoliczną gospodarkę i zmniejszasz swój ślad węglowy związany z transportem żywności.
 • Szanuj ciszę nocną, aby utrzymać harmonię z miejscową przyrodą i mieszkańcami.
 • Nie zostawiaj po sobie śladu. Kiedy pakujesz się do wyjścia, upewnij się, że zabierasz ze sobą wszystkie swoje rzeczy. Pozostawiaj jedynie ślady stóp, zabieraj wyłącznie wspomnienia.
 • Wszyscy jesteśmy gośćmi na tej pięknej planecie. Traktujmy ją z szacunkiem, jakim zasługuje, aby nadal cieszyć się magią Garbicza przez kolejne lata.

Sebastian Mullaert | Garbicz Festival 2016

Garbicz Festival x Biletomat.pl – łapcie bilety

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 2-7 sierpnia. Cena biletów zawiera bezpłatny transport z Berlina lub Poznania, uzupełniające butelki do napojów ze stali nierdzewnej oraz 80 € kredytu na jedzenie i napoje. W tym roku organizatorzy otwierają więcej miejsca na obozowiska oraz aktywują jeszcze liczniejszą strefę programową. Bilety na tegoroczną edycją znajdziecie u naszych przyjaciół z Biletomat.pl.


Garbicz Festival. Utopia in the Polish Countryside

This year marks the 10th edition of the Garbicz Festival. Starting as a gathering of like-minded music and nature enthusiasts, the festival has evolved into an international community. It brings together people each year to celebrate unity, creativity, and the magic of music, while also nurturing the beauty of our natural surroundings. Over the past decade, the festival has attracted artists and participants from all corners of the world, making Garbicz a melting pot of diverse cultures, ideas, and sounds.

Garbicz Festival is not just about music. It is about connecting with nature, celebrating life, and supporting a community that believes in love, respect, and sustainable living. The essence of this unique initiative lies in the desire to create an exceptional environment where creativity flourishes, community thrives, and the boundary between nature and collective celebration blurs. Below are a few key values that define the essence of Garbicz Festival.

WORKING IN HARMONY WITH NATURE

Our festival site is part of the Natura 2000 network, a collection of conservation areas hosting rare and threatened species. We respect this designation and work towards fostering a symbiotic relationship between human activities and nature conservation.

PLANTLIFE AND WILDLIFE

In tune with our eco-ethos, we’re committed to protecting endemic plants in the area and preserving the history-laden forest. Our recent investment in planting 50-80 birch trees is a testament to this commitment. Furthermore, we are conscious of the diverse bird species, including the Eisvogel and the newfound beaver population in the area.

ECOSYSTEM CONSERVATION

The crystalline lake, a central feature of our festival site, boasts a unique eco-balance of freshwater shells and fish life. We are committed to preserving its water quality and ensuring the continued wellbeing of its aquatic life.

ECO-FRIENDLY INFRASTRUCTURE

We’ve established an eco-conscious infrastructure including a grid-connected power supply eliminating the need for generators, fresh and wastewater systems, logistics-friendly road networks, and permanent toilet and shower blocks.

ENGAGING THE LOCAL COMMUNITY

Our festival is not just an event, but an integral part of the local Garbicz community. From employing locals and sourcing local resources to allowing locals to set up businesses on-site, we believe in giving back to our host community.

TENT CAMPS AND BASSLINER

Opting for our Tent Camp  not only offers convenience but also minimizes potential waste from tents, chairs, and plastic. Similarly, by using our Bassliner service, you help us reduce emission levels significantly.

OUR SUSTAINABILITY CORE VALUES

We are committed to responsible water management, minimizing environmental damage, efficient waste management, and sensible power consumption.

Our ‘Trashies’ team tirelessly works throughout the festival, gathering rubbish, ensuring our site remains clean and green. Join us as we strive to shape Garbicz Festival as a sustainable event, preserving the charm and ecology of our beautiful location.

YOUR GUIDE TO HELPING GARBICZ BECOME MORE SUSTAINABLE

 • Travel Light, Travel Right: Consider using public transport, car-sharing, or our Bassliner service to get to Garbicz, reducing your carbon footprint in the process.
 • Use the Tent Hotel: Not only does our Tent Hotel provide convenience, it also greatly reduces the potential waste from disposable camping gear. Let’s create less rubbish and make more memories!
 • Respect the Environment: The festival site is home to many rare and threatened species. Please stay on designated paths, do not litter, and respect the native flora and fauna.
 • Bring Reusable Items: Pack reusable water bottles, cups, and cutlery. Say no to single-use plastics.
 • Practice Waste Separation: Use the provided bins to separate your waste for recycling. If in doubt, ask one of our friendly ‘Trashies’.
 • Conserve Resources: Minimize water usage and turn off any electrical devices when not in use. Every little helps in our collective effort to be more sustainable!
 • Support Local Vendors: By buying local produce, you’re supporting the local economy and reducing your carbon footprint from food miles.
 • Be Mindful of Noise Pollution: Respect the quiet hours to maintain harmony with the local wildlife and residents.
 • Leave No Trace: When you pack up to leave, ensure you take all your belongings with you. Leave only footprints, take only memories.
 • Share the Message: Be an ambassador for sustainability. Encourage your friends to follow these guidelines too and help us spread the word.

Garbicz Festival x Biletomat.pl – get your tickets

This year’s edition will take place from August 2nd to 7th. The ticket price includes free transportation from Berlin or Poznan, complimentary stainless steel refillable drink bottles, and 80 € credit for food and beverages. The organizers are also opening up more space for campsites and activating an even more extensive program area. Tickets for this year’s edition can be found at our friends from Biletomat.pl.Polecamy również


Imprezy blisko Ciebie w Tango App →