Garbicz Festival coraz bliżej, a Ty nie masz biletów? Znajdziesz je u nas

Fot. Artur AEN Nowicki
Eventpromo
Garbicz

W dniach od 2 do 7 sierpnia odbędzie się tegoroczny Garbicz Festival. Przed nami edycja wyjątkowa - festiwal w tym roku obchodzi swoje 10-lecie istnienia. Jubileusz stał się przyczynkiem do bardzo ciekawej współpracy, o której przeczytacie poniżej.

[English version available below | Wersja anglojęzyczna dostępna poniżej]

Garbicz Festival. Karnawał zmysłów

Garbicz Festival jest jednym z tych festiwali, o którym krążą dziesiątki legend. Jedni nazywają go wesołym miasteczkiem dla dorosłych, inni widzą w nim utopijną wersją rzeczywistości. Jedno jest pewne – we wsi w województwie lubuskim, zamieszkującej 304 osoby, odbywa się jeden z najpiękniejszych festiwali z muzyką elektroniczną na świecie. Nie bez kozery nazywa się Garbicz europejską wersją Burning Mana. Na miejscu, podobnie jak w północnej Nevadzie, odbywa się karnawał zmysłów, zjednoczenie dusz, muzyczny Mount Everest. Kto raz na Garbicz Festival postawił swoją stopę, już zawsze będzie tam wracał – słyszymy od uczestników festiwalu. Ciężko się z tym nie zgodzić.

Biletomat.pl

Kup bilet na dowolny koncert lub imprezę!

Znajdź Bilety

Bezpieczne i proste zakupy

Garbicz
Fot. Artur AEN Nowicki

Garbicz Festival nie odkrywa praktycznie niczego przed rozpoczęciem wydarzenia. Podaje najważniejsze informacje organizacyjne, to jasne, ale jeśli chcemy tam przyjechać, aby usłyszeć swojego ulubionego artystę, musimy liczyć się z zawodem. I bardzo dobrze. To nie miejsce kultu DJ-a, tylko kraina wspólnego doświadczania. Oczywiście artyści w tym całym zamieszaniu są równie ważni co odwiedzający Garbicz, ale brak podanego line-upu daje poczucie, że są ważniejsze rzeczy niż gonitwa za ulubionym DJ-em.

Garbicz
Fot. Artur AEN Nowicki

Garbicz Festival x Biletomat.pl – łapcie bilety

Garbicz Festival na dobre wpisał się w kalendarz letnich imprez w Polsce. Dla wielu fanów i fanek muzyki elektronicznej stanowi on niemal punkt obowiązkowy wakacyjnych wojaży. Co więcej, dość powszechna jest opinia, że kto raz zawita na Garbicz Festival, ten już zawsze będzie chciał tu wracać.

Fot. Artur AEN Nowicki

Na miejscu jesteśmy obecni od lat – w zeszłym roku nasz fotograf w przepięknych zdjęciach ujął kawałek magii płynący z polskiej perełki festiwalowej. W tym roku we współpracy z Biletomatem poszerzamy naszą współpracę z festiwalem. Dzięki otwartości Garbicza na polską publiczność zostaliśmy pierwszymi polskimi partnerami festiwalu. Warto dodać, iż była to pierwsza i ostatnia oficjalna okazja, aby uwiecznić wydarzenia z festiwalu. Na Garbiczu zasadami pilnie strzeżonymi jest m.in. NO PHOTO POLICY.

Sprawdź: Garbicz Festival 2022 [fotorelacja]

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 2-7 sierpnia. Cena biletów zawiera bezpłatny transport z Berlina lub Poznania, uzupełniające butelki do napojów ze stali nierdzewnej oraz 80 € kredytu na jedzenie i napoje. W tym roku organizatorzy otwierają więcej miejsca na obozowiska oraz aktywują jeszcze liczniejszą strefę programową.

Cena biletów pozwala nam zwiększyć budżet przeznaczony na artystyczną część festiwalu. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogromny rozwój kreatywny – jesteśmy naprawdę podekscytowani, mogąc się nim z wami podzielić. W tym roku przeznaczymy większe środki, aby uczynić festiwal bardziej ekologicznym i świadomym. Uważamy, że mamy wobec środowiska dług, tak samo jak ono dostarcza nam środków do życia.

Bilety na tegoroczną edycją znajdziecie u naszych przyjaciół z Biletomat.pl.


Garbicz Festival. A Carnival of Senses

Garbicz Festival is one of those festivals that is surrounded by dozens of legends. Some call it a joyful amusement park for adults, while others see it as a utopian version of reality. One thing is certain – in a village in the Lubusz Voivodeship, inhabited by 304 people, one of the most beautiful electronic music festivals in the world takes place. It is not without reason that Garbicz is referred to as the European version of Burning Man. On-site, just like in northern Nevada, there is a carnival of senses, a unification of souls, a musical Mount Everest. Those who have set foot at Garbicz Festival once will always come back – as we hear from the festival participants. It’s hard to disagree with that.


Garbicz Festival doesn’t reveal much before the event starts. It provides essential organizational information, of course, but if you want to come there to hear your favorite artist, you have to be prepared for disappointment. And that’s perfectly fine. It’s not a place of worship for DJs, but rather a realm of shared experience. Of course, the artists are just as important as the attendees of Garbicz, but the absence of a lineup gives a sense that there are more important things than chasing after your favorite DJ.

Garbicz Festival x Biletomat.pl – get your tickets

Garbicz Festival has firmly established itself in the calendar of summer events in Poland. For many electronic music fans, it has become almost a mandatory point of their summer journeys. What’s more, it is widely believed that once you experience Garbicz Festival, you will always want to come back.


We have been present at the venue for years – last year, our photographer captured a glimpse of the magical atmosphere emanating from the Polish festival gem in stunning pictures. This year, in collaboration with Biletomat.pl, we are expanding our partnership with the festival. Thanks to Garbicz’s openness to the Polish audience, we have become the first Polish partners of the festival.

Check: Garbicz Festival 2022 [photogallery]

This year’s edition will take place from August 2nd to 7th. The ticket price includes free transportation from Berlin or Poznan, complimentary stainless steel refillable drink bottles, and 80 € credit for food and beverages. The organizers are also opening up more space for campsites and activating an even more extensive program area.

Tickets are available for purchase.This ticket price allows us to increased creative budget for art, music, and programming. There has been a great deal of creative development over the last few years that we are really excited to share with you! It also allows us to allocate more budget to making the festival a greener and more conscious festival, as we believe we owe it to our environment to sustain it, the same way it sustains us.

Tickets for this year’s edition can be found at our friends from Biletomat.pl.Polecamy również


Imprezy blisko Ciebie w Tango App →