TOTEM Festiwal | Sobków

Festiwale
TOTEM Festiwal | Sobków

Piątek, 12 lipca 2024
godz: 12:00

Sobków

Długa 12, Bolków

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

Muzyczni Przyjaciele! 🌟🎶
Czas na coś nowego, coś wyjątkowego, coś, co drobnymi krokami zapisze się w Waszej pamięci na zawsze! Zapraszamy Was serdecznie na pierwszą edycję Totem Festiwal nad malowniczą rzeką Nidą! 🌅

TOTEM FESTIWAL
📆 Data: 12-14.07.2024
📍 Miejsce: Sobków (Brzeźno nad Nidą)

Biletomat.pl

Kup bilet na dowolny koncert lub imprezę!

Znajdź Bilety

Bezpieczne i proste zakupy

Po wielu latach zdobywania doświadczeń na scenach i przy tworzeniu festiwali, pragniemy zaprosić Was serdecznie do udziału w nowej baśniowej krainie, gdzie połączymy moc muzyki, natury, sztuki, technologii i przede wszystkim – Was, niesamowitej społeczności muzycznych poszukiwaczy przygód! 🌳🎵

Totem Festiwal to nie tylko wydarzenie muzyczne, to magiczna podróż do nowego świata pełnego emocji, kolorów i dźwięków. Pierwsza edycja jest niepowtarzalną okazją do tworzenia Totemu od podstaw. Dwa filary i fundament naszej baśni stanowią sceny, których nazwy niektórym mogą podpowiedzieć kim jesteśmy.

🌊 scena ETNIKA ELEKTRONIKA 🌊
live instruments
downtempo, organic, afro, midtempo, slowdope, oriental
– Naraska (live)
– Mihvu & Sonik
– Essex (live)
– Fernn (live)
– Kaes
– Lily Hauser
– Mario Ayuda
– I&eye
– Phao Sanato (live)
much more TBA
🌲 scena JADOOM 🌲
psychedelic trance, zenonesque, progressive, dark, goa, fullon
– Main Ape
– Psychosomasis
– CJ Art
– Abyss
– Styropian
– Nois
– Polishme
– Jagsonify
– Aware of
– Monty
much more TBA

Kluczowym elementem Totemu będzie wzniesienie Live Actu na nowy muzyczny poziom. Podczas setów producentom i DJom towarzyszyli będą instrumentaliści, którzy swój talent połączą z elektronicznymi brzmieniami potężnego basu i technicznej wirtuozerii.

Fundament to jednak nie tylko muzyka. Priorytetem jesteśmy my: muzyczne plemiona, artystyczne dusze, kreatywne skrzaty, utalentowani performerzy, ja, Ty, my wszyscy!
3 DNI TOTEM KRAINY
Pole namiotowe i sanitariaty
Parking
Rzeka i plaża
STREFA DLA DZIECI
animatorzy
TOTEMOWA STREFA TWÓRCZA
GALERIA
sztuka, instalacje artystyczne, land art
WARSZTATY
prelekcje
wykłady
STREFA DLA WYSTAWCÓW
SMACZNE JEDZENIE

Totem Festiwal to nie tylko koncerty, ale także przestrzeń dla Waszej kreatywności, interaktywne instalacje, warsztaty i wiele innych niespodzianek! Zależy nam, abyście odkrywali nowe, spotykali ciekawych ludzi i tworzyli niezapomniane chwile z nami. Jeśli grasz na instrumencie, weź go ze sobą. Jeśli tworzysz, malujesz, nauczasz, konstruujesz lub po prostu chcesz być twórcą, to zapraszamy Cię do współpracy.
Spotkajmy się w duchu wolności i demokracji, świadomej obecności, kokreacji i współodpowiedzialności. Twórzmy i kreujmy wspólnie, dzielmy się umiejętnościami, doświadczeniami, historiami, wsparciem. Każdy jest istotny, ma głos i może być sobą, a co za tym idzie każdy może czuć się bezpiecznie. Nasze intencje, wrażliwość, uważność, zachowanie mają moc, to jak i w jakiej atmosferze będziemy się bawili zależy od nas wszystkich. 🤹‍♂️

Przygotujcie się na pierwszą edycję i spotkajmy się w jednym, wielkim tańcu pod gwiazdami! 🌌

Bądźcie z nami na bieżąco – już niedługo ogłosimy szczegóły dotyczące biletów, konkursów, naborów do wolontariatu, dla wystawców, dla artystów i wiele innych ważnych informacji! 🎫✨

Totem Festiwal – tam, gdzie muzyka spotyka naturę i technologię a wspólnota tworzy niepowtarzalny klimat! 🎶🍃

#TotemFestiwal #Jadoom #EtnikaElektronika #BanatiCollective
_________

Music Friends! 🌟🎶
It’s time for something new, something extraordinary, something that will etch itself into your memory forever, one small step at a time! We warmly invite you to the first edition of Totem Festival along the picturesque Nida River! 🌅
TOTEM FESTIVAL
📆 Date: 12-14.07.2024
📍 Location: Brzeźno nad Nidą
After many years of intense work on festivals, we want to cordially invite you to participate in a new experience that aims to merge the power of music, nature, art, technology, and above all – you, the incredible community of musical adventure seekers! 🌳🎵
Totem Festival is not just a musical event; it’s a magical journey into a new world full of emotions, colors, and sounds. The first edition is a unique opportunity to create Totem from scratch. Two pillars and the foundation of our fairy tale will create stages whose names may hint at who we are.
🌊 scena ETNIKA ELEKTRONIKA 🌊
live instruments
downtempo, organic, afro, midtempo, slowdope, oriental
– Naraska
– Mihvu & Sonik
– Essex
– Fernn
– Kaes
– Lily Hauser
– Mario Ayuda
– I&eye
– Zyanya
much more TBA
🌲 scena JADOOM 🌲
psychedelic trance, zenonesque, progressive, dark, goa, fullon
– Main Ape
– Psychosomasis
– CJ Art
– Abyss
– Styropian
– Nois
– Polishme
– Jagsonify
– Aware of
– Monty
much more TBA

A key element of Totem will be elevating Live Acts to a new musical level. During stage sets, we will often open the space for instrumentalists to combine their talent with electronic sounds of powerful bass and technical virtuosity.
However, the foundation is not just music. The priority is us: musical tribes, artistic souls, creative sprites, talented performers, me, you, all of us!
TOTEM CREATIVE ZONE
ART, ARTISTIC INSTALLATIONS, LAND ART
WORKSHOPS AND LECTURES
DELICIOUS FOOD
Totem Festival is not just concerts but also a space for your creativity, interactive installations, workshops, and many other surprises! We want you to discover something new, meet interesting people, and create unforgettable moments with us. If you play an instrument, bring it along. If you create, paint, teach, construct, build – we invite you to collaborate. Let’s meet in the spirit of freedom and democracy, conscious presence, co-creation, and co-responsibility. 😉 Let’s create and shape together, share skills, experiences, stories, support. Everyone is important, has a voice, and can be themselves, and consequently, everyone can feel safe. Our intentions, sensitivity, mindfulness, behavior have power. How and in what atmosphere we’ll enjoy ourselves depends on all of us. 🤹‍♂️
Get ready for the first edition and let’s meet in one grand dance under the stars! 🌌
Stay tuned – very soon we will announce details about tickets, contests, volunteer recruitment, and many other important pieces of information! 🎫✨
Totem Festival – where music meets nature and technology, and the community creates a unique atmosphere! 🎶🍃


TOTEM Festiwal | Sobków | 12 lipca 2024 Piątek, Sobków

Biletomat.pl
190 PLN

Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.


Sprawdź inne wydarzenia @ Bolków

TOTEM Festiwal | Sobków Bolków

Dreamersland 2024

Śr, 03 lipca 2024
godz: 16:00

od 390 PLN
TOTEM Festiwal | Sobków Bolków

Castle Party Festival 2024

Cz, 11 lipca 2024
godz: 16:00

od 549 PLN
TOTEM Festiwal | Sobków Bolków

TOTEM Festiwal | Sobków

Pt, 12 lipca 2024
godz: 12:00

od 190 PLN
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →