Munoludy 20XX – Regulamin Etap II – Głosowanie

MUNOLUDY 20XX – REGULAMIN – GŁOSOWANIE

Aby wziąć udział w plebiscycie MUNOLUDY 20XX należy zagłosować w następujących kategoriach:

 1. UTWÓR ROKU POLSKA 2019
 2. HOUSE/TECHNO IMPREZA ROKU POLSKA 2019
 3. BASSOWA IMPREZA ROKU POLSKA 2019
 4. KLUB ROKU POLSKA 2019
 5. MIEJSCÓWKA ROKU POLSKA 2019
 6. FESTIWAL ROKU POLSKA 2019
 7. DIY FESTIWAL ROKU POLSKA 2019
 8. INICJATYWA ROKU POLSKA 2019
 9. WYDARZENIE ONLINE ROKU POLSKA 2019
 10. EVENT ROKU POLSKA 2019
 11. UTWÓR ROKU POLSKA 2020
 12. INICJATYWA ROKU POLSKA 2020
 13. WYDARZENIE ONLINE ROKU POLSKA 2020
 14. DJ/DJKA/LIVE ROKU HOUSE POLSKA 20XX
 15. DJ/DJKA/LIVE ROKU TECHNO POLSKA 20XX
 16. DJ/DJKA/LIVE ROKU BASS POLSKA 20XX
 17. PRODUCENT/PRODUCENTKA ROKU POLSKA 20XX
 18. ODKRYCIE ROKU POLSKA 20XX
 19. WYTWÓRNIA ROKU POLSKA 20XX

1. Wypełnienie wszystkich pól nie jest wymagane.

2. Głosy można oddawać w ankiecie zamieszczonej pod adresem www.munoludy.pl.

3. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych polskich przedstawicieli w każdej kategorii od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

4. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną wybrani na podstawie ilości zdobytych głosów. Inne kryteria nie są brane pod uwagę.

5. W przypadku zdobycia takiej samej ilości głosów przez nominowanych zdobywają oni równorzędne miejsce.

6. Głosowanie MUNOLUDY 20XX odnosi się wyłącznie do polskich nominowanych z okresu od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020.

7. Zwycięzcy głosowania w każdej kategorii otrzymają statuetki oraz zostanie im przyznany odpowiedni tytuł. Jest to wyłączna nagroda w rankingu i Organizator nie przewiduje żadnych dodatkowych wyróżnień, czy to finansowych czy rzeczowych.

8. Każda osoba może zagłosować tylko raz w trakcie całego okresu trwania głosowania. Numery IP będą rejestrowane.

9. Głosowanie trwa od 11 marca 2021 roku do 24 marca 2021 roku.

10. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie oficjalnej gali plebiscytu Munoludy 20XX.

11. Muno.pl zastrzega sobie prawo do kasowania głosów, które w jasny sposób naruszają zasady głosowania. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody, że nominowany w plebiscycie bierze udział w takich praktykach, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji tych podmiotów z głosowania.

12. W przypadku uzyskania przez wydawcę serwisu Muno.pl wiarygodnych informacji co do zaistnienia sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu praktyk ze strony Użytkowników serwisu, Muno.pl zastrzega sobie prawo unieważnienia takich głosów. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora plebiscytu.

13. Zachęcanie do głosowania poprzez oferowanie nagród, zaproszeń na wydarzenia lub w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody, że nominowany w plebiscycie bierze udział w takich praktykach, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji tych podmiotów z głosowania.

14. Organizatorem rankingu jest właściciel serwisu internetowego www.muno.pl.

15. Regulamin głosowania został opublikowany na stronie internetowej www.muno.pl.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →