Munoludy 2021 – Regulamin Etap II: Głosowanie

GŁOSOWANIE OTWARTE – ETAP II: Głosowanie

  1. Aby wziąć udział w plebiscycie Munoludy 2021, należy zagłosować w przynajmniej jednej z 17 kategorii podanych w ankiecie.

2. Wypełnienie wszystkich kategorii nie jest wymagane.

3. Głosy można oddawać w ankiecie zamieszczonej TUTAJ.

4. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych polskich przedstawicieli w każdej kategorii od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

5. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną wybrani na podstawie liczby zdobytych głosów. Inne kryteria nie są brane pod uwagę.

6. W przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez nominowanych, zdobywają oni równorzędne miejsce.

7. Głosowanie Munoludy 2021 odnosi się wyłącznie do polskich nominowanych z okresu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.

8. Zwycięzcy głosowania w każdej kategorii otrzymają statuetki oraz zostanie im przyznany odpowiedni tytuł. Jest to wyłączna nagroda w rankingu i Organizator nie przewiduje żadnych dodatkowych wyróżnień, czy to finansowych czy rzeczowych.

9. Każda osoba może zagłosować tylko raz w trakcie całego okresu trwania głosowania.

10. Głosowanie trwa od 1 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku do godziny 10:00.

11. Wyniki zostaną ogłoszone na portalu Muno.pl.

12. Muno.pl zastrzega sobie prawo do kasowania głosów, które w jasny sposób naruszają zasady głosowania. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody, że nominowany w plebiscycie bierze udział w takich praktykach, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji tych podmiotów z głosowania.

13. W przypadku uzyskania przez wydawcę serwisu Muno.pl wiarygodnych informacji co do zaistnienia sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu praktyk ze strony Użytkowników serwisu, Muno.pl zastrzega sobie prawo unieważnienia takich głosów. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora plebiscytu.

14. Zachęcanie do głosowania poprzez oferowanie nagród, zaproszeń na wydarzenia lub w jakikolwiek inny sposób jest zabronione. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody, że nominowany w plebiscycie bierze udział w takich praktykach, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji tych podmiotów z głosowania.

15. Organizatorem rankingu jest właściciel serwisu internetowego Muno.pl.

16. Regulamin głosowania został opublikowany na stronie internetowej Muno.pl.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →