Munoludy 2019 – Regulamin Etap I – Nominacje

GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE – ETAP I

1. W etapie I plebiscytu MUNOLUDY 2019 należy wypisać w ankiecie propozycje nominacji do nagrody w następujących kategoriach:

 • 1. DJ/DJKA/LIVE ROKU HOUSE POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 2. DJ/DJKA/LIVE ROKU TECHNO POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 3. DJ/DJKA/LIVE ROKU BASS POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 4. UTWÓR ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 5. PRODUCENT/PRODUCENTKA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 6. WYTWÓRNIA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 7. ARTYSTA/ARTYSTKA/ZESPÓŁ ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 8. ODKRYCIE ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 9. INICJATYWA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 10. HOUSE/TECHNO IMPREZA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 11. BASSOWA IMPREZA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 12. EVENT ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 13. DIY FESTIWAL ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 14. FESTIWAL ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 15. KLUB ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 16. MIEJSCÓWKA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019
 • 17. LIVE VIDEO ROKU POLSKA MUNOLUDY 2019

2. Wypełnienie wszystkich kategorii nie jest wymagane.

3. Głosy można oddawać w ankiecie zamieszczonej TUTAJ.

4. Głosowanie w I etapie plebiscytu jest tajne.

5. I etap głosowania MUNOLUDY 2019 odnosi się wyłącznie do polskich klubów, miejscówek, wytwórni, artystów i zespołów, producentów, festiwali, inicjatyw, imprez, eventów i ich organizatorów oraz polskiego live video i odkrycia roku z okresu od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019. Ranking ma na celu wyłonienie nominowanych w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1. Zwycięzcy głosowania w każdej kategorii przejdą do II etapu plebiscytu. Organizator w I etapie plebiscytu nie przewiduje żadnych dodatkowych wyróżnień, czy to finansowych czy rzeczowych.

6. Na podstawie ilości zdobytych głosów w poszczególnych kategoriach zostaną wybrani nominowani, którzy przejdą do II etapu plebiscytu.

7. Każda osoba uprawniona do głosowania w I etapie plebiscytu może zagłosować tylko raz w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1. Numery IP będą rejestrowane.

8. Głosowanie trwa od 24 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku.

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia II etapu plebiscytu.

10. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia głosów, które w jasny sposób naruszają zasady głosowania. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody na naruszenie zasad I etapu plebiscytu, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji podmiotów z głosowania oraz unieważnienie ich głosów. Osobom uprawnionym do głosowania w I etapie plebiscytu nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora plebiscytu.

11. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznego kształtu kategorii w II etapie plebiscytu.

12. Organizatorem rankingu jest właściciel serwisu internetowego www.muno.pl.

13. Regulamin głosowania został opublikowany na stronie internetowej www.muno.pl w dniu 24 lutego 2019 roku.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →