Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny

Lokalizacja i dane kontaktowe

Miasto:
Warszawa
Adres:
Wałbrzyska 3/5
Adres www:
http://www.nina.gov.pl/

Opis klubu Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny – instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego – w ciągu kilku lat swojej działalności zrealizował blisko 200 projektów na różnych polach: wydawniczym, produkcji i rejestracji dzieł audiowizualnych i audialnych, wydarzeń artystycznych oraz edukacji medialnej. Staramy się współtworzyć szerokie horyzonty audiowizualności – wspierać projekty eksperymentalne i twórczo rozwijające pojęcie nowych mediów oraz przyczyniać się do ocalenia najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej

Rejestracje wydarzeń
NInA rejestruje wartościowe artystycznie zjawiska polskiej kultury. Wśród kilkudziesięciu materiałów znajdują się spektakle operowe, teatralne, koncerty, debaty, relacje z festiwali i konferencji. Współpracujemy z Polskim Radiem PR 2 oraz TVP Kultura oraz instytucjami kultury realizującymi projekty o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej i europejskiej

Biletomat.pl

Kup bilet na dowolny koncert lub imprezę!

Znajdź Bilety

Bezpieczne i proste zakupy

Produkcje audiowizualne
NInA inicjuje i wspiera produkcje filmowe, muzyczne i teatralne służące przybliżaniu dziedzictwa kulturowego oraz promocji nowych zjawisk, nieznanych szerszemu gronu odbiorców. Inicjujemy powstawanie nowych filmów dokumentalnych, animowanych, kompozycji muzycznych, wspieramy wartościowe programy z zakresu publicystyki kulturalnej

Wydarzenia
Działalność programowa NInA jest realizowana poprzez wydarzenia stymulujące pejzaż kulturalny Polski. Inicjujemy festiwale, koncerty, konferencje i wystawy. Wspieramy ciekawe festiwale i lokalne inicjatywy kulturotwórcze

Wydawnictwa
NInA, wcześniej jako Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, jest wydawcą wielu wyjątkowych na polskim rynku serii DVD i CD, które przedstawiają zarówno wybitne, nieco zapomniane polskie filmy animowane i dokumentalne, jak i twórczość najnowszą – współczesnych kompozytorów oraz reżyserów teatralnych i operowych

Projekty internetowe
Obecnie podstawowym i najbardziej demokratycznym narzędziem udostępniania treści jest Internet. Niemal każdy realizowany projekt ma swoje odzwierciedlenie w przestrzeni wirtualnej. NInA realizuje też projekty dedykowane temu środowisku, wykorzystujące możliwości Internetu i skierowane do szerokiego grona odbiorców, którzy mogą z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie

Badania i analizy
NInA realizuje projekty z zakresu edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audiowizualnej oraz kultury 2.0 . Współpracujemy z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego, archiwizacji. Organizujemy konferencje, warsztaty, zlecamy badania i raporty, które analizują nową rzeczywistość kulturową i przybliżają jej problematykę szerokiemu gronu odbiorców

Programy MKiDN
NInA jako w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Kultura +” koordynuje programy wspierające cyfryzację zasobów kultury oraz archiwizację i upowszechnianie zbiorów audiowizualnych. Digitalizacja zasobów dziedzictwa narodowego stwarza szansę na realne zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury i modernizację obiektów działalności kulturalnej


Imprezy blisko Ciebie w Tango App →