CSW Toruń

CSW Toruń

Lokalizacja i dane kontaktowe

Miasto:
Toruń
Adres:
Wały gen. Sikorskiego 13
Email:

Opis klubu CSW Toruń

Działalność CoCA w Toruniu (Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”) koncentruje się między innymi wokół fenomenu glokalności, rozumianej jako ujęcie zjawisk regionalnych w perspektywie globalnej . Jest to punkt wyjścia do budowania tożsamości instytucji, która utworzona została z dala od centrum. Istotnym elementem, na którym CoCA opiera swój program, jest szeroko pojęta analiza zjawisk związanych z kolekcjonowaniem, w ich wymiarze antropologicznym, społecznym, psychologicznym i artystycznym.
CoCA, otwarte w czerwcu 2008, jest najnowszą i największą (ponad 4 tys m²)przestrzenią dedykowaną w całości sztuce współczesnej w Polsce. Stawiając na nowoczesną, intermedialną i interdyscyplinarną formułę działania, zróżnicowany program oraz międzynarodowe kooperacje, CoCA stanowi miejsce otwartej dyskusji nad najważniejszymi zjawiskami w sztuce współczesnej. Poprzez wystawy, wykłady, seminaria, programy rezydencji dla artystów, publikacje,działania edukacyjne, a także poprzez tworzenie kolekcji, CoCA aktywnie włącza się w obieg polskiej sztuki współczesnej.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →