Branża muzyczna daje zarobić państwu. Zyski z przemysłu fonograficznego

News
Branża muzyczna

Branża muzyczna, czy ogólniej, artystyczna, różnie stoi z finansowaniem. Z jednej strony są to sumy ogromne, z drugiej komiczne w porównaniu z koniecznym wkładem. Za to, według raportu Oxford Economics,  sektor muzyczny robi dla gospodarki mnóstwo dobrej roboty.

Branża muzyczna dźwiga gospodarkę – prawda, czy fałsz?

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego (IFPI) zleciła Oxford Economics przygotowanie raportu o zależności między branżą muzyczną, a gospodarką. Badania powstały na podstawie analizy danych z 2018 roku, a uzyskane wyniki podkreślają istotną rolę tego konkretnego sektora rozrywki. Raport pod tytułem Znaczenie ekonomiczne branży muzycznej w Europie wypunktowuje dokładnie:

  • ile miejsc pracy zostaje tworzonych pod przemysł fonograficzny – 2 miliony, co oznacza, że 1 na 119 osób jest w nim zatrudniona
  • jak wysoki wkład PKB jest przez niego generowany – 81,9 mld euro
  • wskazuje wartość eksportu produktów i usług do państw, niebędących członkami UE –  9,7 mld euro –  prawie połowa tej sumy (4,7 mld euro) to przychód uzyskany przez wytwórnie płytowe, wydawców muzycznych oraz serwisy streamingowe

Branża muzyczna

Biletomat.pl

Kup bilet na dowolny koncert lub imprezę!

Znajdź Bilety

Bezpieczne i proste zakupy

Branża muzyczna – czy można ją przeliczyć?

Sprawozdanie popełnione przez Oxford Economics jest pierwszym raportem tego rodzaju i być może, dlatego raportem tak ważnym. Zaskakującym? Po części – wydaje mi się, że ludzie angażujący się okołomuzycznie widzą i wiedzą o różnych zależnościach, zatem kojarzą, że branża muzyczna to również m.in reklama, rynek tekstylny, czy transport.

Muzyka to ważny element Europy, jej tożsamości i kultury. Wartości muzyki często nie da się oszacować – muzyka nas ożywia i ulecza – komentuje szefowa IFPI, Frances Moore

To jest wartość niewymierna dóbr kultury, ale kiedy przełoży się ją na fizyczne liczby oraz faktyczny zysk okazuje się, że sektor muzyczny generuje olbrzymie przychody z tytułu podatków i ma znaczny udział we wzrastającym PKB.

Branża muzyczna

Branża muzyczna – legislacyjne kruczki

W Wielkiej Brytanii oraz w UE działa 7 400 wytwórni płytowych i pracuje w nich około 45 000 osób z całej Europy. Prócz zatrudnienia, firmy te dokonują również inwestycji oraz eksportują nasz, europejski, muzyczny towar poza granice kontynentu. Problem leży niestety w legislacji, która, pod względem normalizacji przepisów tyczących się branży muzycznej, kuleje. Europejskiemu przemysłowi muzycznemu brakuje uczciwych i przejrzystych rozwiązań polityczno-prawnych, które pozwolą inwestorom oraz twórcom na czerpanie zysków proporcjonalnych do swego wkładu.

Branża muzyczna

Branża muzyczna robi wyniki

Jak wcześniej wspomniałam, sektor rozrywkowy to nie tylko to, co bezpośrednio za rozrywkę uważamy. Jego ekonomiczny zasięg rozciąga się daleko poza tą oczywistą działalność, a kontrakty zawierane z różnymi firmami w Europie rzutują na paneuropejską hierarchię wartości. Ten iloczyn to wynik wpływu branży muzycznej na europejską gospodarkę w ogólniejszym znaczeniu, co przekłada się na wzrost zatrudnienia, zwiększone wpływy z podatków i PKB na całym kontynencie.

Branża muzyczna

fot. Piotr Bedliński

Analizując współdziałanie sektora muzycznego z pozostałymi gałęziami gospodarki, nasze badanie pokazuje, w jaki sposób stymuluje on działalność gospodarczą, wspiera miejsca pracy i generuje wpływy podatkowe w całej Europie. W ten sposób sektor muzyczny – ekosystem dużych i małych firm podejmujących różnorodne działania – bezpośrednio wnosi ogromny wkład w gospodarkę europejską, porównywalny z PKB niektórych państw członkowskich – poinformował Pete Collings, dyrektor ds. doradztwa w zakresie wpływu ekonomicznego w Oxford Economics

Warto też wspomnieć, że podatki, które napłynęły z branży muzycznej w 2018 roku w UE wyniosły 31 mld euro – czyli 19,4% całościowego budżetu Unii w tamtym roku.


Na potrzeby powyższego artykułu „branża muzyczna” określa się jako następujące podmioty i segmenty, zgodnie z metodologią zawartą w WIPO Guide: wytwórnie fonograficzne, wydawcy muzyki, studia nagrań, autorzy, artyści wykonawcy, management artystyczny, organizacje zbiorowego zarządzania, radio muzyczne, telewizja muzyczna, cyfrowe serwisy muzyczne, tradycyjna sprzedaż detaliczna muzyki, produkcja wydarzeń muzycznych na żywo, sale koncertowe, organizacja tras koncertowych, produkcja i sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i sprzętu muzycznego, merchandising muzyczny, nauczyciele muzyki.

zdjęcie główne: fot. Aditya Chinchure

Kub Bilet Otwarty na dowolny koncert lub imprezę

Biletomat.pl
50 PLN

Jak kupić bilet?

Po kliknięciu "Kup bilet" przeniesiesz się do strony internetowej oficjalnego dystrybutora biletów i na jego stronie dokonasz zakupu.

Bezpieczne zakupy u oficjalnych dystrybutorów

Zakup biletu odbywa się na stronie oficjalnego dystrybutora biletów. Pamiętaj o tym, że jeżeli miejsca są numerowane, a bilety sprzedaje kilka firm, to każda z nich udostępnia inną pulę miejsc do wyboru.

Polecamy również


Imprezy blisko Ciebie w Tango App →