Munoludy 20XX – Regulamin Etap I – Nominacje

GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE – ETAP I

1. W etapie I plebiscytu MUNOLUDY 20XX należy wypisać w ankiecie propozycje nominacji do nagrody w następujących kategoriach:

  • 1. DJ/DJKA ROKU HOUSE POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 2. DJ/DJKA ROKU TECHNO POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 3. DJ/DJKA ROKU BASS POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 4. PRODUCENT ROKU POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 5. INICJATYWA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 6. ODKRYCIE ROKU POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 7. UTWÓR ROKU POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 8. WYTWÓRNIA ROKU POLSKA MUNOLUDY 2020
  • 9. WYDARZENIE ONLINE ROKU POLSKA MUNOLUDY 2020

2. Wypełnienie wszystkich kategorii nie jest wymagane.

3. Głosy można oddawać w ankiecie zamieszczonej TUTAJ.

4. Głosowanie w I etapie plebiscytu jest tajne.

5. I etap głosowania MUNOLUDY 20XX odnosi się wyłącznie do polskich podmiotów z okresu od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Ranking ma na celu wyłonienie nominowanych w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1. Zwycięzcy głosowania w każdej kategorii przejdą do II etapu plebiscytu. Organizator w I etapie plebiscytu nie przewiduje żadnych dodatkowych wyróżnień, czy to finansowych czy rzeczowych.

6. Na podstawie ilości zdobytych głosów w poszczególnych kategoriach zostaną wybrani nominowani, którzy przejdą do II etapu plebiscytu.

7. Każda osoba uprawniona do głosowania w I etapie plebiscytu może zagłosować tylko raz w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1. Numery IP będą rejestrowane.

8. Możliwość głosowania w I etapie plebiscytu jest ograniczona czasowo.

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia II etapu plebiscytu.

10. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia głosów, które w jasny sposób naruszają zasady głosowania. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody na naruszenie zasad I etapu plebiscytu, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji podmiotów z głosowania oraz unieważnienie ich głosów. Osobom uprawnionym do głosowania w I etapie plebiscytu nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora plebiscytu.

11. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznego kształtu kategorii w II etapie plebiscytu.

12. Organizatorem rankingu jest właściciel serwisu internetowego www.muno.pl.

13. Regulamin głosowania jest opublikowany na stronie internetowej www.muno.pl.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →