Munoludy 2021 – Regulamin Etap I: Nominacje

GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE – ETAP I: Nominacje

1. W etapie I plebiscytu Munoludy 2021 należy wypisać w ankiecie propozycje nominacji do nagrody w 17 kategoriach.

2. Wypełnienie wszystkich kategorii nie jest wymagane.

3. Głosy można oddawać w ankiecie zamieszczonej TUTAJ.

4. Głosowanie w I etapie plebiscytu jest tajne.

5. I etap głosowania Munoludy 2021 odnosi się wyłącznie do polskich podmiotów z okresu od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Ranking ma na celu wyłonienie nominowanych w każdej kategorii. Zwycięzcy głosowania w każdej kategorii przejdą do II etapu plebiscytu. Organizator w I etapie plebiscytu nie przewiduje żadnych dodatkowych wyróżnień, czy to finansowych czy rzeczowych.

6. Na podstawie ilości zdobytych głosów w poszczególnych kategoriach zostaną wybrani nominowani, którzy przejdą do II etapu plebiscytu.

7. Każda osoba uprawniona do głosowania w I etapie plebiscytu może zagłosować tylko raz w każdej z kategorii. Głosy w każdej kategorii są ważone: pierwsza pozycja – 5 pkt, druga pozycja – 4 pkt, trzecia pozycja – 3 pkt, czwarta pozycja – 2 pkt, 5 pozycja – 1 pkt.

8. Możliwość głosowania w I etapie plebiscytu jest ograniczona czasowo.

9. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone w dniu rozpoczęcia II etapu plebiscytu.

10. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia głosów, które w jasny sposób naruszają zasady głosowania. W przypadku, gdy zaistnieją wystarczające dowody na naruszenie zasad I etapu plebiscytu, Muno.pl zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji podmiotów z głosowania oraz unieważnienie ich głosów. Osobom uprawnionym do głosowania w I etapie plebiscytu nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatora plebiscytu.

11. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznego kształtu kategorii w II etapie plebiscytu.

12. Organizatorem rankingu jest właściciel serwisu internetowego www.muno.pl.

13. Regulamin głosowania jest opublikowany na stronie internetowej www.muno.pl.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →