Parking za budynkiem Centrum Dydaktycznego Wydziau Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Miasto:
Poznań
Adres:
ul. Berdychowo 4