Odra Zoo

Odra Zoo

Lokalizacja i dane kontaktowe

Miasto:
Szczecin
Adres:
ul.Krzysztofa Kolumba 4
Adres www:
http://www.odrazoo.pl/

Opis klubu Odra Zoo

Fundacja „Odra Zoo” powstała w kwietniu 2011 roku z inicjatywy praktykujących twórców malarza i muzyka z potrzeby wspierania i działania na rzecz poszukujących artystów.
Głównym celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie, a także dorosłych artystów plastyków. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego.
Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez: promowanie młodych twórców w kraju i za granicą, organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza artystów sztuk wizualnych, organizowanie festiwali, wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń, propagowanie i organizowanie wszelkich działań, służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć twórczych w dziedzinie sztuk plastycznych, fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych, tworzenie galerii, pracowni doświadczalnych, warsztatów, oraz sprawowanie opieki nad nimi, starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →