Łasztownia

Łasztownia
Miasto:
Szczecin
Adres:
ul. Tadeusza Wendy

Łasztownia od dawna jest uznawana za jedno z najbardziej atrakcyjnych, acz wciąż nie do końca odkrytych miejsc Szczecina. W zamyśle urbanistów ma stać się nowym centrum usługowym, mieszkalnym i kulturalnym miasta. Zanim jednak rozpoczną się na niej planowane inwestycje, niech Łasztownia (a w szczególności Nabrzeże Starówka) zasłynie przede wszystkim z ambitnych i nietuzinkowych akcji kulturalnych. Północny skrawek nasycony jest szczególną atmosferą, o której wyjątkowości stanowi postindustrialny krajobraz składający się z żurawi dźwigowych, wielkiego kompleksu poniemieckiej rzeźni miejskiej czy nieużytkowanych magazynów portowych.

W chwili obecnej ta część Łasztowni, oczekująca na rozpoczęcie inwestycji i programów rewitalizacyjnych, zastyga w próżni, z którą wyśmienicie radzi sobie kultura wykorzystująca każdy jej element, nadająca każdemu budynkowi, każdej maszynie i każdemu urządzeniu nowego znaczenia i nowej funkcji. Kultura jest w stanie powołać tą cześć miasta do życia bez konieczności wykonywania olbrzymich prac budowlanych. Festiwalowa muzyka ożywi Łasztownię.

Decydując się na organizację festiwalu na Łasztowni, tworzymy unikatowe wydarzenie kulturalne w unikatowym miejscu. Będzie to niewątpliwie atut festiwalu, będący magnesem przyciągającym festiwalowiczów z całej Polski i Europy.