Katowice Forest Park

Miasto:
Katowice
Adres:
Katowicki Park Leśny