Bazylika oo. Dominikanów

Miasto:
Lublin
Adres:
ul. Złota 9