Jah Love Soundsystem in session feat. RDH Hi-Fi [FR] & Jabbadub

Clubbing
Jah Love Soundsystem in session feat. RDH Hi-Fi [FR] & Jabbadub

Sobota, 25 stycznia 2020
godz: 21:05

Pogłos

Burakowska 12, Warszawa

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

__ALL TRIBES WELCOME___
___(for english scroll down)____

Serdecznie zapraszamy na naszą pierwszą sesję w 2020 roku!

Już 25 stycznia: SHOWCASE swojej twórczości w mocno-elektronicznym, dubowym stylu, zaprezentuje FRANCUSKA ekipa Rdh Hi-Fi! Ponadto doświadczymy energicznego LIVE DUB MIX’u – na wielośladzie – od Jabbadub, który aktualnie promuje swój świeżutki, jeszcze gorący album, wydany pod szyldem francuskiego net-labelu: ODG PROD / ONDUBGROUND!

Czeka nas niezapomniana noc pełna oryginalnych produkcji przeplatanych ekskluzywnymi dubplate’ami, rytmicznych uderzeń perkusji okraszonych sążnym basem i wiele, wiele godzin tańca!!

🔥🔥 SAVE THE DATE & DON’T BE LATE 🔥🔥
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

za D J k ą :
~ RDH HI-FI [FR] – exclusive SHOWCASE
~ JABBADUB [PL] – analog LIVE MIX
~ JAH LOVE CREW – #WarsawDubStyle

na m a j k u :
~ MISTA B – Young Pistols Sound / The Visions
~ RAZTAMAMA – Jabbadub
~ PHAO SANTO – Jah Love Crew

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_Gdzie: Pogłos / Burakowska 12
__Kiedy: 25.01.2020
___Start: 21:05
____Wjazd: 20/30 PLN
_____Nagłośnienie: Jah Love Soundsystem (6 scoops)

___(więcej info o artystach)_______

RDH HI-FI [FR]

Projekt RDH Hi-Fi został założony przez Clema i Simona, jako że obaj chcieli zaangażować się w kulturę sound systemową oraz brać czynny udział w promocji szerokopojętej muzyki reggae i jej pozytywnego przekazu jedności.
Z instrumentami są związani od najmłodszych lat, co sprawiło, że zajęli się również produkcją muzyki. Podczas ich setów można usłyszeć wiele własnych produkcji jak i ekskluzywnych dubplate’ów z różnych części świata. Inspirują się legendarnymi soundami i producentami takimi jak King Earthquake, Zion Gate czy Gussie P i o wiele więcej, a także klasycznymi jamajskimi artystami jak Burning Spear lub Culture. Ich selekcja to mieszanka różnych stylów muzyki, począwszy od historycznych utworów reggae, po najnowsze steppersy i cyfrowy, współczesny dub prosto z ich studia. Aby mieć kompletną wiedzę i pełną kontrolę nad używanym sprzętem, sami starają się zbudować wszystkie potrzebne urządzenia (głośniki, syreny, efekty, przedwzmacniacze itp.) tak, jak robili to pionierzy tej kultury ponad pół wieku temu.
Podczas swoich występów promują kulturę sound systemową, niosąc przy tym pozytywne i świadome przesłanie, poprzez fizyczne i duchowe wibracje.
_________

JABBADUB [PL]

Jabbadub to znany w Polsce projekt założony w 2006 roku przez Dino Dub Selectora, którego stylistykę można określić jako szerokopojęta muzyka basowa. Jest to pierwszy polski skład grający na żywo autorskie kompozycje z wielośladu i efektów cyfrowo-analogowych wykorzystując technikę live dub mixu. Podczas sesji możesz spotkać się z dj setem, na którym prezentowane są najnowsze utwory i remixy wspomagane toastingiem Mista B oraz wykonywanymi na żywo utworami RazTaMamy. Znaleźli się na prestiżowej kompilacji Dub Out Of Poland oraz wydali kilka albumów w labelu Paproota.org Dub Netlabel, którego są współzałożycielami. Wydali również album w znanym wszystkim dubheadom francuskim labelu ODGPROD. Przez kilkanaście lat zagrali setki sesji sound systemowych i koncertów w całej Polsce, Niemczech, Czechach, Szwajcarii, na Litwie i Ukrainie. Wszystkie sesje nagraniowe, produkcje i remiksy powstają w założonym przez nich Astralnym Studio we Wrocławiu.
_________

JAH LOVE SOUNDSYSTEM
#WarsawDubStyle

Projekt Jah Love składa się z dwóch filarów. Pierwszym jest kolektyw selektorski, kochający trzeszczenie winylowych płyt i pulsujący bas. Drugim – własnoręcznie zbudowane nagłośnienie, które wraz ze wzmacniaczami i setkami metrów przewodów daje możliwość grania muzyki DUB wszędzie tam, gdzie tylko znajdzie się publika miłująca niskie częstotliwości. Poprzez ciężkie, basowe brzmienie, świadomy przekaz i idea samoorganizacji idą w świat. Początki projektu sięgają 2009 roku i cyklicznych imprez w Niezależnym Centrum Kultury c5 w stolicy. Przestrzeń opuszczonej fabryki chipsów dała niesamowite możliwości rozwoju i zmusiła młody skład do zbudowania pierwszych głośników. Imprezy tam organizowane wpisały się w warszawską scenę muzyki reggae nie tylko dzięki swoim walorom muzycznym, ale również za sprawą niepowtarzalnego klimatu panującego na skłocie. Tamten okres miał istotny wpływ na rozwój całej formacji; to właśnie wtedy ukształtowało się przeświadczenie, że imprezę lepiej od początku do końca zorganizować własnymi siłami. Obecnie JAH LOVE SOUNDSYSTEM związany jest ze spółdzielnią Pogłos i tam organizuje swoje sesje.
Od 2011 roku skład współtworzy kolektyw Mystic Dubs odpowiedzialny między innymi za organizację Warsaw Underground Festiwal czy Dub Club Warsaw. W 2013 roku głośniki Jah Love Soundsystemu pojawiły się na terenie Ostróda Reggae Festival, tworząc nową, oddolną i co najważniejsze przez nikogo niesponsorowaną scenę. Przez następne lata obecność czerwono-czarnej ściany głośników stała się już festiwalową tradycją. Kolektyw JAHLOVE zorganizował samodzielnie i współorganizował łącznie ponad sto imprez w Warszawie, a swoją muzykę zaprezentował na dziesiątkach wyjazdów.
JAH LOVE to nie tylko imprezy, nagłośnienie i całonocne sesje. Skład ma już na swoim koncie jedną wydaną własnymi siłami EPkę: DUB DISCOTHEQUE (2015) oraz trzy single THE BEAST RIDDIM (2015), TEMPO RIDDIM (2016) i DIGI RIDDIM (2017). Wszystkie utwory są do pobrania w sieci. Kolejny materiał jest w drodze, a już teraz można go posłuchać podczas występów JahLove i na innych soundsystemach, które testują dubową amunicję prosto z Warszawy. Niedługo też zostaną podjęte działania mające na celu otwarcie net-labelu wydającego zaprzyjaźnionych producentów i oczywiście własną muzykę.

 

+++++++ENGLISH++++++++++++++++++++++

We warmly welcome you to our first session in 2020!

Already on 25th of January: SHOWCASE of their creativity in strongly electronic, dub style will be presented to you by FRENCH sound called Rdh Hi-Fi! We will also experience an energetic LIVE DUB MIX – on a multi-track – from polish producer Jabbadub, who is currently promoting his brand new album released by french net-label: ODG PROD / ONDUBGROUND!

It will be an unforgettable night full of original productions intertwined with exclusive dubplates, thrilling rhythms of drums and powerful bass kick together with many, many hours of dancing!!

🔥🔥 SAVE THE DATE & DON’T BE LATE 🔥🔥
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

pon di c o n t r o l :
~ RDH HI-FI [FR] – exclusive SHOWCASE
~ JABBADUB [PL] – analog LIVE MIX
~ JAH LOVE CREW – #WarsawDubStyle

mic s u p p o r t :
~ MISTA B – Young Pistols Sound / The Visions
~ RAZTAMAMA – Jabbadub
~ PHAO SANTO – Jah Love Crew

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_Powered by: Jah Love Soundsystem (6 scoops)
__Where: Club Pogłos / Burakowska 12 / Warsaw
___When: 25.01.2020
____Start: 21:05
_____Tax: 20/30 PLN

___(more about artists)_______

RDH HI-FI [FR]

The RDH Hi-Fi project was created by Clem and Simon, as they both wanted to get involved in the sound system movement, and participate in the promotion of reggae music as well as its positivity and message of unity.
Both instrument players at a young age, RDH Sound is also producing and playing home-made original dub productions and exclusive dubplates. Inspired by legendary sounds and producers such as King Earthquake, Zion Gate Hi-Fi or Gussie P (to mention only a few), as well as others classical Jamaican artists such as Burning Spear or Culture, their selection flows through different kinds of styles of music that are part of the history of reggae and dub music up to the latest steppers/electro dub productions freshly out of their own studio.
To ensure the best knowledge and control of the equipment they’re using, they try to build all the machines and materials they need (speaker boxes, dub sirens, effects, preamps, etc.) themselves – as the pioneers of the sound used to do. They’re promoting the sound system movement, spreading a positive and conscious message through the physical and spiritual vibrations of their sessions.
_________

JABBADUB [PL]

Jabbadub is a project well-known in Poland founded in 2006 by Dino Dub Selector, whose style can be described as broadly defined bass music. During the session you can enjoy a dj set or live dub mix, which presents the latest songs and remixes supported by Mista B and live songs performed by RazTaMama. Jabbadub is one of the artists present in the prestigious Dub Out Of Poland compilation. The project released several albums in cooperation with the Paproota.org Dub Netlabel label, which was co-founded by Jabbadub. The recent Jabbadub album was released by the French label ODGPROD, known to all dubheads. For several years the project have played hundreds of sound system sessions and concerts in Poland, Germany, the Czech Republic, Switzerland, Lithuania and Ukraine. All recording sessions, productions and remixes are created in the Astral Studio in Wrocław.
_________

JAH LOVE SOUNDSYSTEM
#WarsawDubStyle

The project consists of two main pillars. The first one is a collective of selectors, who love the sound of vinyl and a throbbing bass. The second – hand-made loudspeakers, which, together with high power amplifiers and hundreds meters of wire, give the possibility to play DUB music wherever there is an audience enjoying low frequencies. Through the heavy, bass sound, a conscious message and the idea of self-organization go out into the world. The project dates back to 2009 and the cyclic events in Independent Center of Culture c5 (Niezależne Centrum Kultury c5) in Warsaw. Space in an abandoned chips factory provided means for development and pushed young people to build their first loudspeakers. Parties organized there became a part and parcel of Warsaw reggae scene, not only because of the music quality, but also thanks to the unique climate on the squat. That period influenced considerably the development of the whole group; that’s when they realized that that they prefer to organize the party from the beginning to the end all by themselves. For now on, JAH LOVE SOUNDSYSTEM is closely connected to the Cooperative Pogłos (Spółdzielnia Pogłos) and that’s where they organize their sessions.
Since 2011 they are a part of Mystic Dubs collective organizing Warsaw Underground Festival or Dub Club Festival. In 2013 JAH LOVE SOUNDYSTEM loudspeakers appeared on Ostróda Reggae Festival, creating new, bottom-up and, what is crucial, unsponsored scene. The following years, the presence of the red black soundystem on the festival became a tradition. JAHLOVE collective organized and co-organized more than hundred events in Warsaw and they played their music on dozens of tours.
JAH LOVE is not only about parties, soundystem and all-night sessions. The group has released independently one EP: DUB DISCOTHEQUE (2015), and three singiels: THE BEAST RIDDIM (2015), TEMPO RIDDIM (2016) and DIGI RIDDIM. All tracks may be downloaded from the web. Next production is on its way, but you can listen to it know during their sessions or on some other soundystems, who try out dub ammunition straight from Warsaw.Sprawdź inne wydarzenia @ Warszawa

Jah Love Soundsystem in session feat. RDH Hi-Fi [FR] & Jabbadub Warszawa

999: Antigone b2b Shlømo

Sb, 22 lutego 2020
godz: 23:00

Jah Love Soundsystem in session feat. RDH Hi-Fi [FR] & Jabbadub Warszawa

Pryzmat

Sb, 22 lutego 2020
godz: 22:30

Jah Love Soundsystem in session feat. RDH Hi-Fi [FR] & Jabbadub Warszawa

Dirty Stuff Night | Luzztro

Sb, 22 lutego 2020
godz: 23:59

Jah Love Soundsystem in session feat. RDH Hi-Fi [FR] & Jabbadub Warszawa

5. Urodziny Elektrowkręty

Sb, 22 lutego 2020
godz: 22:00