Hala Odra x Art Rave Culture: Kontinum / Medha / Vanta

Clubbing
Hala Odra x Art Rave Culture: Kontinum / Medha / Vanta

Sobota, 27 listopada 2021
godz: 23:00

Hala Odra

bulwar Maurycego Beniowskiego 5, Szczecin

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

Hala Odra x Art Rave Culture: Kontinum / Medhå / Vanta
{eng below}
Hala Odra w raz, z nowo powstałą platformą muzyczną Art Rave Culture mają zaszczyt zaprosić jednych, z najbardziej obiecujących artystów deep hypnotic techno naszych czasów. Niemcy jako kraj wirtuozów muzyki elektronicznej jest pełen wybitnych talentów. Lipsk miasto nieodkrytych niespodzianek jak artyści, w którym wychowują się gwiazdy wieczoru. Miejsca takie jak są placami zabaw ich labeli, których szeregi są obsadzone prawdziwymi osobistościami muzyki elektronicznej. Panie i Panowie o to:
Kontinum (Nebula / Leipzig DE)
Unikalna forma przekazu, którą stworzył ten gracz przemawia sama za siebie. Powiadają że w muzyce nie chodzi o prędkość, lecz o groove. W tym wypadku każdy aspekt działania jest możliwy, perfekcyjny, do granic możliwości i przesiąknięty hipnotycznym stylem. Jedyny w swoim rodzaju mag melodii, książę basu, nie pozwoli odejść żadnemu tancerzowi podczas swojego seta.
www.facebook.com/KontinumTechno
www.instagram.com/kontinum.lpz/
soundcloud.com/kontinum
soundcloud.com/conn…/connwax-selected-020-kontinum
oundcloud.com/monument-podcast/mnmt-308-kontinum
soundcloud.com/cha…/circulating-waves-011-kontinum
Medhå (PVC / Leipzig DE)
Jej styl to muzyczna zasadzka. Nie wiadomo, z której strony nadejdzie. Szybki, szorstki, trafiający głębiej niż można się spodziewać. Wciąga raversów, w muzyczną otchłań uciech. Zaklęci nie potrafią wyjść, z parkietów otoczonych przez jej magię.
https://www.facebook.com/medha.music
www.instagram.com/_me_dha_
soundcloud.com/me_dha
soundcloud.com/furthersessions/050-medha
soundcloud.com/studio1112/flight052-germany-medha
soundcloud.com/deepic…/deepicnic-podcast-349-medha
Vanta (PVC / Leipzig DE)
Prawdziwy techno templariusz, który przygniata siłą swoich umiejętności. Świszczące ciosy, hipnotyczne warkoty, ponaddźwiękowe gwizdy, w jego rękach tworzą idealną harmonię gotową do odsłuchu. Znakomita mikstura o której nie zapomnisz długo po zakończonej nocy.
www.facebook.com/vanta.techno/
www.instagram.com/v_ant_a/
soundcloud.com/vanta_techno
soundcloud.com/…/vanta-at-institut-fur-zukunft…
soundcloud.com/templerec/vanta-templepodcast
soundcloud.com/vituscurse/vanta-vitus-curse
Bilety w przedsprzedaży 20 pln / na bramce 25 pln
Bilety stacjonarnie dostępne w Podgrzany Talerz
Hala Odra x Art Rave Culture: Kontinum / Medhå / Vanta
Hala Odra with newly created music platform Art Rave Culture are proud to invite some of the most promising deep hypnotic techno artist of our time. Germany as a country of electronic music virtuosos is full of outstanding talents. Leipzig is a city of undiscovered surprises such as artists, where the stars of the evening are growing up. Places like the IFZ are playgrounds for their labels, whose ranks are staffed with real electronic musician personalities. Ladies and gentlemen, we are glad to present you:
Kontinum (Nebula / Leipzig DE)
The unique form of communication that this player created speaks to itself. They say music isn’t about BPM, it’s about groove. In this case, every aspect of the action is possible, perfect to the limit and imbued with a hypnotic style. The one-of-a-kind mage of melody, the bass prince, won’t let any dancer go away during his set.
www.facebook.com/KontinumTechno
www.instagram.com/kontinum.lpz/
soundcloud.com/kontinum
soundcloud.com/conn…/connwax-selected-020-kontinum
oundcloud.com/monument-podcast/mnmt-308-kontinum
soundcloud.com/cha…/circulating-waves-011-kontinum
Medhå (PVC / Leipzig DE)
Her style is a musical ambush. You will never know from which side it will come. Fast, rough, hitting deeper than you might expect. It draws ravers into a musical abyss of pleasure. The enchanted cannot get out of the dance floors surrounded by her magic.
www.instagram.com/_me_dha_
soundcloud.com/me_dha
soundcloud.com/furthersessions/050-medha
soundcloud.com/studio1112/flight052-germany-medha
soundcloud.com/deepic…/deepicnic-podcast-349-medha
Vanta (PVC / Leipzig DE)
A real techno templar that overwhelms you with the strength of his skills. Wheezing blows, hypnotic whirs, supersonic whistles create a perfect harmony in his hands, ready for listening. The exquisite mixture that you will remember long after the night is over.
www.facebook.com/vanta.techno/
www.instagram.com/v_ant_a/
soundcloud.com/vanta_techno
soundcloud.com/…/vanta-at-institut-fur-zukunft…
soundcloud.com/templerec/vanta-templepodcast
soundcloud.com/vituscurse/vanta-vitus-curse
Preorder 20pln / at the door 25pln
Stationary tickets in Podgrzany TalerzSprawdź inne wydarzenia @ Szczecin

Hala Odra x Art Rave Culture: Kontinum / Medha / Vanta Szczecin

Sound Of Noise

Sb, 11 grudnia 2021
godz: 22:00

Hala Odra x Art Rave Culture: Kontinum / Medha / Vanta Szczecin

Sound Of Noise

Sb, 11 grudnia 2021
godz: 22:00

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →