Fatamorgana #001 | Szpitalna 1

Koncerty
Fatamorgana #001 | Szpitalna 1

Czwartek, 29 sierpnia 2019
godz: 22:00

Szpitalna 1

Szpitalna 1, Kraków

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

⠀~ ~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~ ~ ⠀⠀⠀~⠀⠀
⠀⠀⠀~⠀ ⠀~⠀o r g a n i c⠀w a v e⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀ ⠀⠀~
~⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀
⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀ ~ ~⠀ ⠀⠀⠀~⠀~ ⠀⠀⠀e l e c t r o⠀p s y c h o d e l i a⠀⠀~⠀⠀
~⠀~ ⠀⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀
⠀~⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀~
⠀⠀⠀~⠀ ⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀s o n i c⠀ h o u s e⠀ ⠀⠀~⠀~⠀⠀~⠀⠀
⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~ ⠀~ ~ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀
~⠀⠀ ~ ⠀~⠀⠀⠀h y p n o t i c⠀b e a t⠀⠀~⠀⠀ ~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀
⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀
~⠀⠀~⠀⠀⠀ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀ ~⠀ ⠀~⠀⠀ v o o d o o⠀p u n k⠀~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀ ⠀⠀
⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~
~⠀⠀ ~ ⠀~⠀⠀~ ⠀⠀~⠀~⠀⠀~⠀a b s t r a c t⠀s y n t h⠀~⠀⠀~ ⠀~ ~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~ ~ ⠀⠀⠀⠀ ~⠀~ ⠀
⠀⠀⠀~⠀ ⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀ ⠀⠀~⠀ ⠀⠀
⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀⠀ ~⠀⠀h a l l u c i – t e c h ⠀⠀~⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀⠀~
⠀~⠀~ ⠀⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~ ~⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀
~⠀⠀⠀ ~ ⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀t r i b a l⠀a c i d ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀~ ⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀
~⠀⠀ ~ ⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀b o d y⠀m o v e m e n t ⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀
~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀⠀⠀~⠀
⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀~⠀⠀ ~⠀~ ~⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~ ⠀~⠀~ ~ ⠀~⠀⠀ j o u r n e y⠀t o⠀t h e⠀u n k n o w n⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀
~⠀⠀ ~ ⠀~⠀⠀⠀~⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~ ~⠀~⠀~⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀⠀⠀~⠀~ ~⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀~
~⠀⠀ ~⠀~ ~⠀⠀⠀~⠀⠀ ~⠀ Miraż⠀⠀⠀~⠀⠀~ ⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀
⠀~⠀~ ⠀~⠀~⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~
~ ⠀~ ⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~ ⠀⠀⠀~ ~⠀ Bette Davis Eyes ⠀~⠀
~⠀⠀ ~ ⠀~⠀⠀~⠀⠀ ~ ⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀~
⠀⠀⠀~⠀ ⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀ ⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀
~⠀~⠀ s t a r t :⠀2 2⠀~⠀⠀⠀~⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀ ~⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~⠀~ ⠀~⠀⠀ ⠀~⠀⠀~⠀⠀~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀ ⠀~⠀~ ⠀⠀⠀~ ⠀~⠀⠀t a x :⠀0⠀p l n⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀~⠀⠀
~⠀⠀ ~⠀~⠀⠀⠀~⠀⠀ ~ ~ ⠀⠀~⠀⠀⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀~⠀⠀⠀~~Sprawdź inne wydarzenia @ Kraków

Fatamorgana #001 | Szpitalna 1 Kraków

Raban On Tour: John B w Krakowie!

Pt, 21 lutego 2020
godz: 22:00

Fatamorgana #001 | Szpitalna 1 Kraków

ANNA x Prozak 2.0

Pt, 21 lutego 2020
godz: 23:30

od 40 PLN
Fatamorgana #001 | Szpitalna 1 Kraków

Raban On Tour: John B w Krakowie!

Pt, 21 lutego 2020
godz: 22:00

Fatamorgana #001 | Szpitalna 1 Kraków

ANNA x Prozak 2.0

Pt, 21 lutego 2020
godz: 23:30

od 40 PLN
Fatamorgana #001 | Szpitalna 1 Kraków

RAVE ALARM #82 World Wild Rave

Sb, 22 lutego 2020
godz: 23:00