16.08 Expedition / Dekerta 47

Koncerty
16.08 Expedition / Dekerta 47

Piątek, 16 sierpnia 2019
godz: 22:00

STK 47 - Warehouse

Jana Dekerta 47, Kraków

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

Expedition / Dekerta47

Somedego

Vagary

Chino

Badalian

BoyarSprawdź inne wydarzenia @ Kraków

16.08 Expedition / Dekerta 47 Kraków

YOY live x Studio W19

Nd, 25 sierpnia 2019
godz: 15:00

16.08 Expedition / Dekerta 47 Kraków

Sunday Best 10/10 x Prozak 2.0

Nd, 25 sierpnia 2019
godz: 22:30