OUT OF BUSINESS Conference by Clubbing Heritage x FOMO x Up To Date Festival

Koncerty
OUT OF BUSINESS Conference by Clubbing Heritage x FOMO x Up To Date Festival

Sobota, 26 listopada 2022
godz: 18:00

FOMO klub

ul. Doktor Ireny Białówny 9/1, Białystok

Pokaż na mapie Pokaż na mapie

[wersja polska poniżej]
A well-known cliche says that every ending has a new beginning. Soon a new stage will begin without an electronic club in Białystok. FOMO’s bold, ambitious, yet somewhat crazy club project comes to an end on November 26.
Could things have turned out differently? Do these types of projects have a chance to exist? Or can peripheral initiatives simply can not compete with large, central actors? Before we start the last dance at FOMO (with a secret lineup full of surprises), we will try to answer these questions.
A joint venture of cooperation with SCENE – Clubbing Heritage x Up To Date Festival x FOMO and thanks to the support of Jägermeister, we united our forces to host a conference with panel discussions that will also be part of the club’s last day of existence. As speakers, we are happy to invite Levon Vincent as well as leading figures of the Polish electronic music scene.
Artwork: Ralfmann

OUT OF BUSINESS – Reality of the club scene on its periphery.
Entrance: free of charge

Biletomat.pl

Kup bilet na dowolny koncert lub imprezę!

Znajdź Bilety

Bezpieczne i proste zakupy

PROGRAM:
1st Panel – 18:00-19:30
Challenges in electronic music scenes from around the globe.
The political, economic, or social differences between different countries suggest that (also in the context of the electronic music scene) the potential challenges should vary from place to place. Have we really faced differences in struggles? Or on the contrary – are our experiences similar? Maybe we have more in common than we think and universal solutions can be found.
Participants:
Levon Vincent – Novel Sound, New York, US
Feelaz – Vinylgate Record Store Poznan, PL
Natig Ismayil – Clubbing Heritage, iN, Baku, AZ
Cezary Chwicewski – Up To Date Festival, Bialystok, PL

2nd Panel – 19:40-21:10
How to stay relevant as a periphery of the scene?
The unequal distribution of resources, income, and potential co-shape the music industry’s center-periphery structure. Why should peripheral initiatives be supported? Is it possible to create conditions in which the periphery could reduce the gap in potential and available resources compared to the main cultural hubs? Which artifacts and solutions might contribute to making sustainable a peripheral scene?
Participants:
Aleksandra Sudolska – Schron, Poznan, PL
Dtekk – Up To Date Festival, FOMO, Bialystok, PL
Klaudia Ciepłucha – Granko Agency, Prague / Wrocław, PL
Mateusz Skiba – Clubbing Heritage, Chmury / Hydrozagadka, Warsaw, PL

THE FIRST TOURNAMENT OF BUSINESS TECHNO THE GAME
For those who do not feel like theorists and would like to see how the center-periphery power relationship works in practice, we are organizing the first-ever official Business Techno The Game tournament.
In the 2nd FOMO’s room, you will be able to take the dice in your hand and undertake a race to build your own Techno Empire. Who will gain followers? Who will fulfill their dream of a mansion in Ibiza? Who will become the owner of the best club in Berlin? This game is not only a gateway to fame and a means of entertainment but above all a commentary on the reality of the scene at hand. See who among the participants will shine like a diamond, and whose hopes will be verified by reality.
**Come and see what will happen on the last day of FOMO**
Come nad see OUT OUT BUSINESS CONFERENCE, experience Business Techno: The Game tournament and stay for the last ever party in FOMO: www.facebook.com/events/523438182469528

—————————-
Znany banał mówi, że każdy koniec to nowy początek. Niedługo rozpocznie się nowy etap bez elektronicznego klubu w Białymstoku. Odważny, ambitny, ale patrząc z dzisiejszej perspektywy też szalony projekt FOMO klubu kończy się 26 listopada.
Czy ta historia mogła potoczyć się inaczej? Czy tego typu projekty mają szansę przetrwać? Czy może peryferyjne inicjatywy po prostu nie mogą konkurować z dużymi podmiotami? Zanim rozpoczniemy ostatni taniec na FOMO (z nieznanym line-upem pełnym niespodzianek), postaramy się znaleźć odpowiedź na powyższe pytania.
Dzięki współpracy SCENE – Clubbing Heritage x Up To Date Festival x FOMO oraz wsparciu marki Jägermeister, częścią ostatniego dnia istnienia klubu będzie również dwuczęściowy panel dyskusyjny. Jako prelegentów mamy przyjemność gościć samego Levona Vincenta i czołowe postacie polskiej sceny.

OUT OF BUSINESS – Rzeczywistość sceny klubowej na jej peryferiach.
Wstęp: bezpłatny

PROGRAM:
I Panel – 18:00-19:30
Inne miejsca, te same wyzwania?
Różnice polityczne, ekonomiczne czy społeczne pomiędzy poszczególnymi krajami dają podstawy do założenia, że (również w kontekście sceny muzyki elektronicznej) potencjalne wyzwania powinny być różne w zależności od miejsca. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z różnymi przeszkodami? A może wręcz przeciwnie – czy nasze doświadczenia są podobne? Może łączy nas więcej niż nam się wydaje, a wnioski i rozwiązania mogą okazać uniwersalne.
Dyskutować będą:
Levon Vincent – Novel Sound, New York, US
Feelaz – Vinylgate Record Store Poznan, PL
Natig Ismayil – Clubbing Heritage, iN, Baku, AZ
Cezary Chwicewski – Up To Date Festival, Bialystok, PL

II Panel – 19:40-21:10
Scena peryferyjna – jak sprawić, by była istotna i trwała?
Z uwagi na nierówny podział zasobów i potencjału, scenę muzyki elektronicznej możemy opisać jako relację dominującego centrum i jej peryferii. Dlaczego w ogóle należy wspierać inicjatywy peryferyjne? Czy możliwe jest stworzenie warunków, w których peryferia mogłyby zniwelować różnice i doprowadzić do wyrównania szans?
Dyskutować będą:
Aleksandra Sudolska – Schron, Poznan, PL
Dtekk – Up To Date Festival, FOMO, Bialystok, PL
Klaudia Ciepłucha – Granko Agency, Prague / Wrocław, PL
Mateusz Skiba – Clubbing Heritage, Chmury / Hydrozagadka, Warsaw, PL

PIERWSZY TURNIEJ Z CYKLU BUSINESS TECHNO THE GAME
Dla tych, którzy nie czują się teoretykami i chcieliby zobaczyć jak relacja władzy centrum-peryferie działa w praktyce, organizujemy pierwszy w historii oficjalny turniej Business Techno The Game.
W drugiej sali FOMO będzie można wziąć kości w dłoń i podjąć wyścigu o budowę swojego Techno Imperium. Kto zyska followersów? Kto spełni swój sen o posiadłości na Ibizie? Kto stanie się posiadaczem najlepszego klubu w Berlinie? Ta gra to nie tylko wrota do sławy i sposób na rozrywkę, przede wszystkim komentarz do zastanej rzeczywistości. Zobacz, kto z uczestników będzie błyszczał jak diament, a kogo marzenia weryfikuje rzeczywistość.
**Przyjdź i zobacz co się wydarzy, albo będzie FOMO**
Wysłuchaj konferencji, doświadcz turnieju Business Techno The Game i zostań na ostatnią, niezapomnianą imprezę w FOMO:
www.facebook.com/events/523438182469528Imprezy blisko Ciebie w Tango App →