Warsaw Calling pres. Rui Da Silva @ Mono Bar Warszawa