Motorave 007

Motorave 007
Deep house Electronic House Indie Dance / Nu Disco Tech House
Rok urodzenia:
1988
Kraj:
Polska
Miasto:
Poznań

Tomasz P. czyli niegdyś „Tom LaBreak”, obecnie „Motorave 007”, urodził się 27 lutego 1988 roku w Polsce, w mieście Śrem. Muzyką interesuje się od najmłodszych lat, pierwszy keyboard otrzymał w wieku 7 lat. To wzbudziło w nim ogromne zainteresowanie dźwiękiem. Zafascynowany elektronicznymi barwami, zaczął słuchać takich wykonawców jak Jean Michel Jarre czy Alphaville, oraz wszelkiego synth-popu z lat 80, czyli tego, co było dostępne w domu. W wieku 13 lat, po raz pierwszy zetknął się z muzyką klubową i zjawiskiem clubbingu. Poczuł magię panującą w tym środowisku, i od tamtej pory światło i dźwięk płynący z klubów, przyciągał go jak magnez. To było dla niego niezwykle ważne wydarzenie w życiu, zapowiedź tego, co nastąpi później. Przebywając na imprezach, obserwował pracę prezenterów, to w nim wzbudziło ogromną ciekawość i chęć spróbowania sił. Zaczął intensywnie zajmować się muzyką, miksować, oraz komponować utwory. Poznawał na swojej drodze nowych ludzi, którzy tym się zajmowali. Dzięki nim zdobywał nowe doświadczenia i wrażliwości muzyczne, zrozumiał, że może to robić inaczej niż wszyscy, miał jasną koncepcję co chce osiągnąć, zaczął nad tym intensywnie pracować. Jego pierwszy kontakt ze światem płyt winylowych, słuchawek i potencjometrów, miał miejsce w wieku 17 lat, gdzie pierwsze szlify umiejętności obsługi sprzętu, miały miejsce w jednym z lepiej prosperujących klubów w Wielkopolsce. Nie cały rok później stanął za deck-ami, regularnie grając w weekendy. Granie w klubach sprawiło, że Tomek poczuł po niedługim czasie miłość do dee jay-ingu, zauważył że istnieje głęboka więź pomiędzy dj-em, a bawiącymi się, nauczył się utrzymywania kontaktu z publicznością, rozpoznawania, czego oczekują w danej chwili i zaspakajania ich muzycznych oczekiwań swoimi specyficznymi setami, szybko zdobywając przy tym uznanie kolegów z branży muzycznej. Gdy granie utworów innych wykonawców, przestało Tomkowi wystarczać, ciężką pracą zbudował swoje domowe studio, gdzie mógł pracować, a efekty prezentować w swoich setach. Prowadząc od 2006 do 2011 działalność muzyczną jako „Tom LaBreak“ wystąpił w wielu polskich klubach, a także za granicami swojego kraju. W jego występach, można było usłyszeć zarówno deep-house, jak i energetyczne brzmienia tech-house / deep-tech zahaczając o minimal techno. Po prawie rocznej przerwie, gdzie Tomasz intensywnie zajął się elektroniką, budując swój pierwszy analogowy syntezator, stworzył nową postać na undergroundowej scenie muzycznej – „Motorave 007”. Muzyka, jaką obecnie prezentuje, wywodzi się z inspiracji sceną klubową miast Chicago i Detroit. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ENG: Tomasz P., the former „Tom LaBreak”, now „Motorave 007”. Born on February 27, 1988 in Poland, in Srem. Interested in music from an early age, received the first keyboard at age 7. It aroused great interest in the sound. Fascinated by electronic timbres, he began listening to artists such as Jean Michel Jarre or Alphaville, and all synth-pop from the 80, that is what was available at home. At age 13, first encountered the phenomenon of club music and clubbing. He felt the magic of the ruling in that environment, and since then, light and sound coming from a club, drew him like a magnet. It was for him a very important event in life, announcement, whichever is later. While at parties, watching the work of presenters, it aroused in him a great curiosity and a desire to try forces. He began to intensively deal with the music, mix and compose songs. Learned along the way new people who have dealt with this. Thanks to them, gaining new experiences and musical sensitivity, he realized that he could do it differently than everyone had a clear conception of what it wants to achieve, he began to work intensively on it. His first contact with the world of vinyl, headphones and potentiometers, took place at the age of 17 years, where the first facets of equipment operation skills, took place in one of the more prosperous clubs in Wielkopolska. Not a whole year later, he stood behind the turntables, playing regularly at weekends. Playing in clubs meant that Tom soon felt the love for deejaying, noted that there is a deep bond between a DJ and playing out, he learned to keep in touch with the audience, identifying what they want at the moment and satisfying their musical expectations of their specific sets he has burst, quickly gaining recognition in the music industry colleagues. When playing songs by other performers, Tom no longer sufficient, hard work, he built his home studio where he could work, and the results presented in their sets. Leading from 2006 to 2011 the music business as „Tom LaBreak” appeared in many Polish clubs, as well as the borders of their country. In his performances, you could hear both the deep-house, and energetic sound of tech house / deep-tech touching on minimal techno. After a year break, where Thomas took up intensive electronics, building his first analog synthesizer, created a new form of underground music scene – „Motorave 007”. Music, as currently presented, derived from the urban club scene inspired by Chicago and Detroit.

DJ Chart | Motorave 007 | 02.2012

Artysta Tytuł Wytwórnia
1 Toby Tobias One Night On Mare Street (Deep Space Orchestra Rmx)
2 Mosca The Way We Were (Original Mix)
3 Machinedrum DDD Luckyme
4 Manuel Tur & Holly Backler Most of This Moment (Isolee Mix) Freerange Records
5 Jazzanova Look What You're Doin' To Me feat. Phonte - Motor City Drum Ensemble Rmx) K7
6 Tyree Nuthin Wrong (Original Mix) Mojuba
7 Makam New York Hustler (Original Mix) Sushitech (Purple)
8 Nick Lawson Ma Feelinz (Huxley Left Out In The Dark Mix) Morris Audio
9 Martin Beume Ls Deep (Original Mix) Private Gold
10 DOM Livevil (Original Mix) Remote Records
Imprezy blisko Ciebie w Tango App →