Christopher Napier

Christopher Napier
Electronic Instrumental
Kraj:
Polska
Miasto:
Poznań

Kompozytor muzyki instrumentalnej. Charakterystyczną cechą utworów jest indywidualny, różnorodny klimat i aranżacja. Na jego muzyczny charakter mocno wpłynęła słuchana muzyka elektroniczna , która tworzyła gust i wyobraźnię muzyczną poprzez twórczość Mika Oldfielda, Vangelisa, grupy Kraftwerk. To inspiratorzy ale on sam szuka swoich barw i brzmień. Jego utwory nie są typową muzyką elektroniki klasycznej. W skład skromnego studia hom recording wchodzą przede wszystkim instrumenty klawiszowe marki: Behringer wsparte komputerem i sekwencerem Reaper. Dźwięki kreowane są za pomocą wtyczek i instrumentów VST. The composer of instrumental music. A characteristic feature of the track is an individual, diverse climate and arrangement. On his musical character strongly influenced listened to electronic music that formed the taste and imagination of music by Mike Oldfield’s work, Vangelis, Kraftwerk. It inspirers but he is looking for its colors and sounds. His songs are not typical of classical music electronics. The modest studio recording hom fall primarily keyboards Brand: Behringer supported by a computer and sequencer Reaper. Sounds are created by using plug-ins and VST instruments.

Imprezy blisko Ciebie w Tango App →